Jednostavna sass funkcija za meterijal dizajn sjene

30.11.2017

U materijal dizajnu jedna od najvažnijih stvari je sjena na elementima koja određuje koliko je element podignut od same stranice. Gotovo svaki panel, tipka, forma ima sjenu.
U ovom tutorial-u možete vidjeti "material-shadow" funkciju u sass-u koji možete jednostavno koristi na svojoj web stranici. Postoje 5 levela sjene, od najmanjeg ($level 1) do najvećeg ($level 5).

@mixin material-shadow($level: 1) {
 @if $level == 1 {
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0, 0.14), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
 }
 @if $level == 2 {
  box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0, 0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0, 0.23);
 } 
 @if $level == 3 {
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0, 0.19), 0 6px 6px rgba(0,0,0, 0.23);
 }  
 @if $level == 4 {
  box-shadow: 0 15px 30px rgba(0,0,0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0,0,0, 0.22);  
 }
 @if $level == 5{
  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0, 0.30), 0 15px 12px rgba(0,0,0, 0.22);  
 }
}