bootstrap

Bootstrap 3 i 4 material dizajn tipke sa hover efektom

Vjerovatno vas je većina koristila Bootstrap css framework. On je jedan od najpopularnijih html, css, i js framework koji se koristi za razvoj prilagodljivih (responsive) web stranica. 
No ako želite prilagoditi bootstrap dizajn da izgleda malo više kao google material design u ovom tutorialu možete vidjeti kako u samo nekoliko css izmjena bootstrap tipke već mogu biti material dizajna.

Balkan
Subscribe to RSS - bootstrap