Top 5 most popular CSS Frameworks of 2017

CSS Frameworks
Ux & Ui 03.12.2017

CSS frameworci su u stalnom stanju evolucije i poboljšanja. Ovo su neki od najpopularnijih koji se koriste.

1. Bootstrap framework

bootstrap

Bootstrap je besplatan i open-source front-end web framework za izradu web stranica i web aplikacija. Sadrži HTML i CSS templejtne predloške, obrasce, tipke, navigaciju i ostale komponente sučelja, kao i dodatna JavaScript proširenja. Za razliku od mnogih web frameworka , on se bavi samo razvojem frontend-a. Za sada su to dvije verzije. Stabilna inačica 3.3.7 i verzije v4.0.0-alpha.6.

2. Foundation framework

Foundation framework

Foundation je odgovarajući frontend framework . Foundation pruža responzivan grid, HTML i CSS komponente korisničkog sučelja, predloške i isječke koda, oblike, tipke, navigaciju i druge elemente sučelja, kao i dodatnu funkcionalnost koju pružaju JavaScript proširenja. Foundation održava ZURB i projekt je open source. Trenutna verzija Foundation frameworka  je 6.4.3.

3. UIKit framework

UIKit framework

UIkit je lagani i modularni frontend framework za razvoj brzih i snažnih web sučelja. UIkit vam pruža sveobuhvatnu zbirku HTML, CSS i JS komponenti koje je jednostavno koristiti, lako ih prilagoditi i proširiti. Postoje dvije verzije u upotrebi za sada, v2 i v3 verziju.

4. Materialize framework

Materialize framework

Materialize je responzivni CSS framework temeljen na Googleovom Material Design-u. Materialize pruža responzivan grid,HTML i CSS komponente korisničkog sučelja, predloške i isječke koda, oblike, tipke, navigaciju i druge elemente sučelja, kao i dodatnu funkcionalnost koju pružaju JavaScript ekstenzije.

5. Bulma framework

Bulma framework

Bulma je besplatan i open source CSS framework temeljen na Flexboxu. Čini se da Bulma predstavlja prilično novi dodatak kompletu suvremenih CSS frameworka. S prvog pogleda baza izgleda čista i svježa. Ona pruža modularni okvir sass za optimiziranje vašeg paketa samo potrebne klase koje ćemo koristiti što je više moguće.

Postoje mnogi drugi css frameworci kao što su Pure.css, Kube, Vuetify, Zap, Framy, Tailwind, mini, itd.

U sljedećim člancima objasnit ću neke od njih detaljno.