Top 10 besplatnih WordPress tema

Top 10 free WordPress themes
Web 11.12.2017

WordPress je jedan od najpopularnijih CMS platformi baziran na PHP-u i MySQL-u, a i open-source je. Gotovo 29% stranica online se pokreće na WordPress-u, ima veliku zajednicu koja stalno izbaciva kvalitetne teme i dodatke.
U ovom članku možete vidjeti 10 najboljih WordPress tema 2017.

1. Sydney

Sydney

Sydny je popularna poslovna tema koja se najvie koristi za manje firme i agencije. Responsivna je, sadrži Google fontove, slidere slika, navigaciju i još mnoge značajke.

2. Heista

Heista

Heista je jednostavna tema sa flat material dizajnom i može se koristiti u različite svrhe. Responsivna je, ima mogućnost ubacivanja WooCommerce-a, page builder i SEO je jako susretljiva.

3. Prallax One

Prallax One

Parallax One je elegantna bootstrap bazirana wordpress tema koja se može korstiti u različite svrhe. Ima parallax efekte, resposnive dizajn, prilagođene ikone i menu, više različitih boja teme, Google Map integraciju i još mnogo toga.

4. OnePage Lite

OnePage Lite

OnePage lite je veoma slična Parallax One temi, također ima parallax elemente, beskonačno boja teme, responsive dizajn i SEO omogućen.

5. Allegiant

Allegiant

Allegian je besplatna WordPress tema koja je odlična za agencije. Ima ugrađen bootstrap framevork s čim ide i responsive dizajn i prilagođena je za korištenje na različitim internet preglednicima.

6. Suffice

Suffice

Suffice je veoma fleksibilna tema koja se može korisiti u različite svrhe. Ima minimilistički i responsiv dizajn, drag-and-drop bilder stranice, različite opcije boja, WooCommerce se također može dodati i često se koristi za manje agencije.

7. Astrid

Astrid

Astrid je lijepa tema sa modernim, jednostavnim i flat dizajnom te se često koristi za manja poduzeća i agencije. Ima responsive dizajn, uređivanje u stvarnom vremena, spreman modul za prevođenje, portfolio sekciju, može se uključiti i WooCommerce i još mnogo drugih opcija.

8. Point

8. Point

Point je fluidna responsivna tema koja se može koristti u različite svrhe. Ima napredne administrativne opcije, više različitih rasporeda, pozadina i boja.

9. Newsmag Lite

Newsmag Lite

Newsmag je jednostavna i moderna tema koja se koristi za magazine i blogove. Ima 4 različita rasporeda stranica, uključen bootstrap framevork sa font awesome ikonama, responsiv dizan , Google Map i mnoge druge značajke.

10. Llorix One Lite

Llorix One Lite

Llorix One Lite je tema koja se može korisitit u različite svrhe sa premium mogućnostima kao što su responsiv dizajn, call to action tekstom i tipkama, WooCommerce-om, ikonama i još mnogim zanimljivim opcijama.