UX i UI dizajn

Ux & Ui
Ux & Ui 24.12.2017

Iako se ova dva pojma često miješaju i smatraju istima, zapravo su vrlo različiti. Dizajn korisničkog iskustva odnosno UX dizajn (User Experience) nastoji poboljšati interakciju između proizvoda i publike. UX dizajn primjenjujemo svaki dan a da toga nismo ni svjesni.

Da bismo bolje objasnili šta je to UX dizajn pokušajmo zamisliti vrata, dobar UX ovdje bi značio pogoditi šta korisnik očekuje kada dođe do interakcije sa vratima, ukoliko je UX dobar, korisnik će imati osjećaj da se vrata trebaju otvoriti dodirom na ručicu iako mu je to možda prvi susret sa vratima. Ili još bolji primjer UX dizajna je koverta, ukoliko korisnik prvi put vidi kovertu imati će taj osjećaj da kovertu treba otvoriti ukoliko želi doći do sadržaja.

UI dizajn, korisnički interfejs je zapravo sam izgled proizvoda, u našem slučaju to bi bio izgled vrata ili koverte (boja vrata, materijal vrata, boja koverte, slova na koverti, oblik koverte i slično)

Kada je riječ o internetu i tehnologiji UX dizajn postavlja pitanja kao što su: Kako istaknuti stvari koje su bitne za korisnika? Na koji način je najbolje rasporediti sadržaj na stranici s obzirom na ciljane korisnike i slično.

S druge strane UI dizajn postavlja pitanja kao što su : Koje boje treba biti dugme? Koja su zajedničke boje pozadine? Koje slike odabrati i slično.

Ukoliko se želite biti UX ili UI dizajner, dobro bi bilo da krenete sa učenjem nekih od ovih tehnologija:

  • HTML

  • CSS

  • JavaScript

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Adobe InDesign

  • Gimp